Integrat.STS

Este destinat utilizării de către firme cu profil de comerț, audit financiar-contabil, servicii, închirieri de spații, etc.

Integrat.STS

Este destinat utilizării de către firme cu profil de comerț, audit financiar-contabil, servicii, închirieri de spații, etc.

Prezentare generală

Pachetul de programe este structurat modular: Gestiune, Încasări și Plăți, Salarii, Contabilitate, Contracte.

Integrat.STS este astfel conceput încât poate fi folosit și de către persoane neinițiate în contabilitate, odată ce configurarea inițială a fost definitivată sub îndrumarea coordonatorului compartimentului economic. În momentul introducerii datelor din documentele primare în machete, programul generează automat înregistrările contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat.

Interconectivitatea aplicației cu periferice de gestiune de tip case de marcat, cântare electronice, cititoare de coduri de bară precum și posibilitatea utilizăriii touchscreen-ului la punctele POS evidențiază preocuparea pentru simplificarea procesului de culegere a datelor inițiale precum și pentru scăderea numărului de erori umane care pot apărea în timpul acestui proces.

Integrat.STS permite declararea mai multor firme, declararea mai multor utilizatori și stabilirea drepturilor acestora (firmele la care are acces, tipuri de documente pe care le poate accesa, operații pe care le poate efectua – adăugare, modificare, ștergere, vizualizare – și liste pe care le poate obține)

Integrat.STS permite stabilirea unor setări implicite pentru fiecare firma în parte (%TVA, adaos maxim, posibilitatea de a schimbă prețul din comandă, folosirea codului de bară, închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, stingerea automată a contului de TVA de recuperat) sau a unor setări pentru fiecare utilizator în parte.

Sistemul este deschis, permițând exportul datelor anumitor rapoarte în EXCEL.

Multiple beneficii precum:

Acest modul permite un control în timp real al stocurilor dinpunct de vedere cantitativ și valoric. Descărcarea din gestiune este de tip FIFO (first in – first out). Acest modul este în legătură directă cu modulul Contabilitate, fiecare operațiune efectuată în gestiune este reflectată în mod automat în contabilitate prin intermediul unor tipuri de contari contabile. Aceste tipuri de contare sunt propuse de Integrat.STS dar pot fi modificate de către personalul contabil calificat.

Modulul asigură realizarea următoarelor operații:

definirea articolelor:

 • stabilire cod de bară, grupă, cont contabil, producător/furnizor, dacă este un articol cu taxare inversă, fișa tehnologică în cazul articolelor compuse (această opțiune este utilă nu numai în cazul firmelor care fac producție ci și pentru firmele care fac comerț – definirea unui articol care se compune din mai multe alte articole: oferte pentru sărbători când se oferă mai multe produse grupat)
 • posibilitatea declarării unor liste de prețuri: generale, aferente unei magazii sau unui client și perioada de valabilitate pentru lista de prețuri
 • stabilirea unor echivalente de articole
 • posibilitatea declarării unor articole de tip nestocat (transport, avans, discount, servicii, etc)
 • definirea gestiunilor
 • declararea de solduri intiale (cantitativ și valoric)
 • introducerea comenzilor, avizelor și a facturilor de furnizor/client
  • preluare date pentru facturare din comenzi/avize printr-o simplă bifa pusă de utilizator în dreptul pozițiilor din avize/comenzi pentru care se dorește facturarea.
  • preluare date pentru stornare din documentele inițiale printr-o simplă bifa pusă de utilizator în dreptul pozițiilor care urmează să fie stornate
  • urmărire facturi nesosite/facturi de întocmit
  • calcularea prețului de intrare în magazie ținând cont de costurile de transport; la facturile din import ține cont și taxele vamale de costurile de transportul pe teritoriul României, (fără să afecteze valorile declarate la vamă)
  • declararea unui anume vânzător/agent/delegat pentru facturile de vânzare pentru urmărirea activității acestuia
  • facturarea automată pentru servicii de tip abonament
  • introducerea rapoartelor de producție (intrări de produse cu fișa tehnologică declarată) și emiterea automată a bonului de consum aferent
  • introducerea bonurilor de transfer și a bonurilor de consum
  • introducerea proceselor verbale pentru plusuri și minusuri de inventar, rebuturi din producție, casări, reevaluări preț antecalculat
  • POS (Point of Sales) cu posibilitate utilizare touchscreen

Pentru documentele de ieșire din stoc, sistemul avertizează utilizatorul când cantitatea specificată pe document depășește cantitatea din stoc.

La înregistrarea unui document sunt puse la dispoziție ferestre de căutare necesare la completarea furnizorilor/clienților, articolelor, etc. Aceste ferestre oferă posibilitatea regăsirii informației dorite doar prin tastarea a câtorva caractere. Ferestrele de căutare oferă și posibilitatea adăugării dinamice a unor înregistrări noi (clienți, furnizori, salariați, conturi bancare, etc), fără că înregistrarea documentului respectiv să fie întreruptă sau fără că fereastră documentului să fie închisă.

În momentul completării documentelor, se calculează automat adaosul comercial, valoarea TVA, valoarea discountului pe articol sau per total, cota TVA asociate fiecărui articol specificat pe document.

Listele specifice acestui modul acordă utilizatorului posibilitatea de a obține informații despre: stocuri, previziuni de stoc, stocuri nevandabile, liste de intrări/ieșiri pe firmă și pe gestiuni, comparație prețuri de achiziție, evidență achizițiilor/vânzărilor pe perioade specifice, adaos comercial, durata medie de încasare pe fiecare agent de vînzări, istoricul achizițiilor/vânzărilor pe articole și pe parteneri.

Acest modul permite:

operații efectuate prin casă pentru un număr nelimitat de case

operații efectuate prin bănci și conturi în bănci

acordarea de avansuri și urmărirea decontării acestora

urmărirea efectelor: primire, operare în banca, girare, emitere

compensări

În momentul selectării unui partener pentru o operație de încasare/plată se vor propune documentele aferente acestuia care nu au fost încă achitate integral, Utilizatorului nu-i rămâne decât să bifeze documentele vizate, integral sau parțial.

Listele specifice acestui modul acordă utilizatorului posibilitatea de a obține informații despre: registru de casă, registru de bancă, registru de avansuri, încasări/plăți într-o anumită perioadă, efecte scadente, etc.

Integrat.STS este creat în vederea automatizării operațiunilor contabile generale și este actualizat în concordanță cu legislația română în vigoare. Modulul asigură înregistrarea tuturor documentelor primare, contarea lor automată și obținerea tuturor situațiilor financiare contabile aferente exercițiilor financiare.

Modulul asigură realizarea următoarelor operații:

declararea de noi tipuri de documente și contarea lor automată

declararea de tipuri de note contabile standard

declararea de șolduri intiale valorice

generarea de note contabile (nestandard sau standard)

închiderea automată a conturilor de venituri și cheltuieli – opțional

închiderea automată a conturilor de TVA (determina TVA de plată și de recuperat – lunar sau trimestrial) – opțional

închiderea automată a contului de profit și pierdere – opțional

generarea automată a notei contabile aferente cheltuielilor salariale – opțional

Listele specifice acestui modul acordă utilizatorului posibilitatea de a obține informații despre: sinteză tranzacțiilor contabile pe gestiune și cont, fișele de cont, fișa șah, cartea mare, jurnalele de achiziții/vânzări, declarația 394, balanță de verificare.

Modulul permite actualizarea și urmărirea contractelor de tip închiriere, abonament, pază și protecție, obținerea informațiilor despre facturarea/nefacturarea acestora și o sinteză a acestora pentru un interval de 12 luni.

Modulul utilizează noțiunea de terț pentru a desemna un furnizor sau un client. Funcțiile acestui modul asigură realizarea următoarelor operații:

declararea terților

 • date despre CUI, RC, sediu social, altă adresă, bancă și cont, date de identificare delegat
 • puncte de lucru și persoane de contact
 • asignarea terțului la o anumită zonă, rețea, tip de activitate pentru obținerea unor situații defalcate pe aceste criterii
 • urmărirea situației partenerilor: plăți/încasări, furnizori neachitați/clienți datornici
 • situația achizițiilor de la un furnizor
 • realizarea unor comparații pentru achizițiile de la diverși furnizori
 • situația contabilă a partenerului (global sau pentru un anumit cont)

Modulul de salarii asigură evidență angajaților, cu posibilitatea înregistrării tuturor schimbărilor la orice moment, actualizarea datelor care contribuie la calcularea drepturilor salariale, calculul obligațiilor pe care angajatorul le are de plătit la stat, obținerea declarațiilor aferente acestor obligații. Nota contabila aferentă lichidării se poate genera automat.

Modulul asigura realizarea următoarelor operații:

declararea angajaților

 • angajare, încetarea contractului de muncă, suspendarea contractului de muncă și revenirea
 • colectiv, funcție, grupă de muncă, un eventual handicap, salariu negociat, sporuri
 • casă de sănătate cu care are contract de asigurare
 • date de tip personal: adresă, carte de identitate, bancă și contul bancar în cazul plății drepturilor salariale pe card, studii
 • persoane aflate în întreținere
 • contracte de muncă și anexe ale acestora

declararea nomenclatoarelor

 • colective, funcții, studii
 • sporuri, rețineri, plăți intermediare - la instalare, aplicația oferă un set cu cele mai frecvente tipuri din aceste nomenclatoare

actualizarea datelor care contribuie la calcularea drepturilor salariale dintr-o lună

 • concediu de odihnă, concediu medical, ore peste program, ore de noapte, învoit, nemotivat, absent; indemnizația aferentă pentru concediu de odihnă și cel medical se calculează automat
 • prime, penalizări, plăți intermediare (plata sumelor pentru concediu de odihnă neefectuat la lichidare, etc), rețineri (pensii alimentare, garanții gestionări, etc)

calculul și obținerea listelor de avans/lichidare

 • state de plată pentru angajați, recapitulația contabilă, notă contabilă, Declarația 112, liste pentru decontare cu FNUASS, etc

rectificative pentru D112, în cazul modificării datelor care au contribuit la obținerea declarației inițiale


Mai sunt disponibile și:

vizualizarea unor date stabilite prin legislație

 • impozitar
 • coeficienți pentru pensie, sănătate, contribuție asiguratorie de muncă, etc
 • case de sănătate acreditate, zile de sărbători legale, tipuri de concedii medicale acceptate, codificare boli, etc

vizualizarea unor date de istorie: state de plată, date care au contribuit la calcularea acestora, rectificative, etc

listarea unui set de adeverințe: pentru medic, șomaj, concediu creștere copil, venit, etc

calcularea netului din brut sau a brutului din net și cheltuiala salarială pe care acesta o implică pentru angajator

Listele specifice acestui modul acordă utilizatorului posibilitatea de a obține informații despre:

 • angajați și date de încadrare, angajați și date de personal, registru de evidență personal (modificările survenite în încadrarea angajaților) pentru completare în programul furnizat de Inspectoratul de Muncă
 • pontaje, plăți intermediare
 • concedii medicale (date necesare pentru completarea certificatelor medicale în momentul depunerii lor la FNUASS)
 • concedii de odihnă și urmărire a efectuării acestora, etc.

Create pentru tine

Alături de business-ul românesc încă din 1999.

Create pentru tine

Alături de business-ul românesc încă din 1999.